tr?id=755589168594702&ev=PageView
&noscript=1

Postanowienia ogólne

 1. Każda grupa „10 kroków do zdrowienia” składa się z prowadzącego i pięciu uczestników.

 2. Istnieje możliwość uczestniczenia w sesjach na skype, w ilości jeden Uczestnik na raz.

 3. Sesje grup wsparcia odbywają się według ustalonego z góry harmonogramu, który jest wysyłany drogą elektroniczną wszystkim Uczestnikom danej grupy.

 4. Uczestnictwo w sesjach grup wsparcia jest dedykowana tylko osobom, które ukończyły roczny plan zdrowienia SELF PROGRAM i LONG TERM PROGRAM.

 5. Każda sesja trwa 60 minut.

Zasady obowiązujące w trakcie trwania sesji

 1. Każdy, kto chce zabrać głos w trakcie sesji, sygnalizuje to poprzez podniesienie ręki.

 2. Każdy mówi tylko o własnych doświadczeniach, poglądach i przemyśleniach. Wszelkie teoretyzowanie, krytykowanie i ocenia wypowiedzi innych, a także używanie słów wulgarnych i niestosowane zachowanie będzie zagrożeniem usunięcia z grupy.

 3. Wszelkie pytania należy zadać po wypowiedzi poprzednika. Nie należy przerywać wypowiedzi innym, zadawać w jej trakcie pytań i wypowiadać komentarzy.

 4. Uczestnicy grup wsparcia nie udzielają rad, a więc twoja wypowiedź może ujawniać tylko własne doświadczenia, przeżycia i zachowania w sytuacjach podobnych do przedstawionych przez innych uczestników sesji.

 5. Wszyscy obecni w trakcie sesji są zobowiązani do zachowania anonimowości osób i zasłyszanych spraw i zdarzeń, działając w zgodzie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w skrócie: „RODO”, tym samym spełniając wszelkie wymogi polityki prywatności.

JEST TO FUNDAMENTALNA ZASADA WSZYSTKICH GRUP WSPARCIA

10 ROKÓW DO ZDROWIENIA

 1. Podstawą mojego zdrowienia jest ciągłe poznawanie świata na wszystkich jego poziomach.
 2. Dzięki poznaniu siebie samego mogę żyć w zgodzie z innymi.
 3. Odnalezienie w życiu zainteresowania i hobby pomaga mi w walce z chorobą.
 4. Chcę świadomie zarządzać emocjami i poznać je abym mógł uwolnić się od psychosomatycznych przyczyn moich dolegliwości.
 5. Zmiana sposobu myślenia wpływa na lepsze i zdrowsze życie.
 6. Tylko doświadczanie da mi niezbędną wiedzę do zdrowienia.
 7. Dbam o sen i pilnuję godzin odpoczynku w ciągu dnia wtedy wiem, że daję organizmowi czas na regenerację.
 8. Codziennie jestem aktywny fizycznie. Dzięki temu pomagam organizmowi w naturalnych procesach oczyszczających.
 9. Wybieram produkty spożywcze najlepsze dla mojego organizmu w danej sytuacji życiowej. Słucham siebie i ufam sobie.
 10. Motywuję siebie do działania. Ciągle czytam, biorę udział w kursach i szkoleniach bo wiem, że tylko wtedy sam mogę świadomie decydować o swoim życiu.