tr?id=755589168594702&ev=PageView
&noscript=1
Konstytucja człowieka i zdrowie

01

grudzień 2020

Proces zdrowienia to czas, w którym człowiek koncentruje się na sobie i swoim zdrowiu. Wtedy podejmuje ważne decyzje nie tylko dla ciała, lecz przede wszystkim dla Ducha i swojego życia. Zaczyna pracować nad emocjami, poddaje refleksji swoje zachowania i zmienia przyzwyczajenia kulinarne. Zmiana sposobu odżywiania to najczęstsze działania, jakie podejmuje człowiek, ku poprawie swojego samopoczucia. Okazuje się jednak, że nie zawsze zmiany przynoszą poprawę i zadowolenie. Mimo stosowania restrykcyjnych diet i eliminacji ulubionych produktów okazuje się, że zdrowie ulega poprawie w zwolnionym tempie albo wcale. Dlaczego zatem modyfikacja modelu żywieniowego jednym pomaga a innym nie? Odpowiedź znajdziesz w konstytucji swojego ciała.

Według wschodnich nauk o życiu i zdrowiu człowieka, konstytucja odgrywa najważniejszą rolę w zdrowiu i chorobie. To energetyczna siła człowieka, która kształtuje się już na poziomie poczęcia, w łonie matki. Energia ta znana jest jako chi w Chinach, ki w Japonii, w Indiach nazywana jest praną, w Izraelu konstytucja to ruach a wczesne chrześcijaństwo określiło ją jako Ducha Świętego. To połączenie sił życiowych ojca i matki, yang i ying, nieba i ziemi, które dają energię z centrum człowieka na otoczenie, tworząc niewidzialne pole energii. Wszelkie działania związane z poprawą witalności należy zatem zacząć od rozpoznania swojej konstytucji i wybrania najlepszej metody zdrowienia dla niej.

Organizm człowieka to bardzo skomplikowany zbiór mechanizmów, struktur i funkcji, zarówno widzialnych gołym okiem, jak i tych, które są niewidoczne. Tkanki, komórki, gruczoły i narządy są zewnętrzną manifestacją energetycznej siły meridianów i czakr, które zasilane są krążącą energią. Meridiany są spiralami płynącej energii a spirale te wypływają z czakr. To pokazuje, że przepływ energii w organizmie człowieka kształtowany jest od momentu poczęcia. Połączenie sił nieba i ziemi tworzy fizyczną, umysłową i duchową konstytucję płodu i każdego dorosłego człowieka.

Według ayurwedy, choroba to powikłanie, które jest skutkiem zaburzenia równowagi konstytucji i ma swoje korzenie w naturze i zachowaniu człowieka. Pogląd ten jest utożsamiany z tym, że chory organizm winien szukać przyczyn swojego niedomagania wewnątrz aniżeli na zewnątrz. Stan wewnętrznych energii określa podatność na czynniki zewnętrzne, np. infekcje wewnątrzkomórkowe, które do pewnego stopnia zawsze są obecne.  Ayurweda pokazuje , w jaki sposób indywidualna konstytucja człowieka a także podatność na określone choroby jest odzwierciedleniem sił natury. Jej system leczniczy, oparty na modelu humorów biologicznych pokazuje, w jaki sposób energie życiowe pracują i jak można je zrównoważyć.

W zależności od budowy ciała i jego rozwoju, ayurweda opiera się na trzech głównych konstytucjach, zwanych doszami. To watta, pitta i kapha. Każda z nich potrzebuje innych pokarmów i odmiennych zasad stylu życia, aby istnieć w równowadze. Makrobiotyka z kolei opiera się na dwóch siłach życiowych Ying i Yang, i od ich równowagi, według niej, zależy zdrowie. Podobnie jest z Tradycyjną Medycyną Chińską, która definiuje zdrowie według Ying i Yang oraz ich niedoborów.

Medycyna Zachodu pomija kwestie energetyki i duchowości w procesie zdrowienia na rzecz badań naukowych, które zajmują się wybranym zagadnieniem z dziedziny. To ogromna strata dla człowieka i jego zdrowia, gdyż ludzki organizm, oprócz materii, funkcjonuje dzięki energii. Głównie tej, na poziomie komórki. Kontrolowanie choroby poprzez równoważenie wewnętrznych sił życiowych człowieka jest kluczem do jego zdrowia z poziomu zintegrowanych metod zdrowienia. Medycyna akademicka natomiast odrzuca ten koncept na rzecz czynników zewnętrznych i skupia się na identyfikowaniu patogenów oraz chce panować nad chorobą z zewnątrz.

Chcąc skutecznie wychodzić z choroby musimy wziąć pod uwagę czynniki wewnętrzne. O typie ciała i umysłowości w chwili poczęcia decydują dosze i ich równowaga bądź zachwianie. To, co należy podkreślić, to stałość konstytucji. Raz ustalona pozostaje niezmienna, dlatego warto wziąć pod uwagę czynniki środowiskowe, które mogą ją modyfikować, jak wiek, pochodzenie czy miejsce urodzenia. Bardzo ważne są także okoliczności urodzeniowe, jak jakość spermy oraz jajeczka w chwili poczęcia, sposób odżywiania i styl życia przyszłej mamy, szczególnie w okresie ciąży, warunków, jakie panują w macicy oraz natury żywiołów, z których buduje się płód. Warto wziąć pod uwagę powyższe jeśli planujesz powiększenie rodziny, gdyż okazuje się, sami kreujemy przyszłość.